Великобудищанська громада
Полтавська область, Миргородський район

Про затвердження Положення про умови проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти у Великобудищанській сільській раді

Дата: 18.03.2021 14:53
Кількість переглядів: 1270

                  Оголошення!

 Відповідно до Рішення сьомої сесії восьмого скликання від 12 березня 2021 року «Про затвердження Положення про умови проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти у Великобудищанській сільській раді» оголошується конкурс на визначення опорного закладу освіти у Великобудищанській сільській раді.

                                                                                   Додаток 1

                                                                                   до рішення сьомої сесії

                                                                                   восьмого скликання

                                                                                   Великобудищанської

                                                                                   сільської  ради

                                                                                     від 12 березня 2021 року

 

Положення про  умови  проведення конкурсу на визначення опорного  закладу освіти у Великобудищанській сільській раді

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на визначення опорних  закладів серед закладів загальної середньої  освіти  у Великобудищанській сільській раді (далі – Конкурс).

Опорний заклад освіти – це заклад загальної середньої  освіти, що має зручне розташування для підвезення здобувачів освіти з інших населених пунктів, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу та спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття профільної освіти.

Опорний заклад освіти є юридичною особою, має  власну печатку, штампи, офіційний бланк.Кількість здобувачів освіти опорного закладу освіти (без урахування їх кількості у філіях) повинно становити не менш як 200 осіб.

Філія опорного закладу освіти не є юридичною особою і діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку. Філія забезпечує здобуття початкової освіти, а також за рішенням засновника - базової середньої освіти.

2. Метою конкурсу є:

 - створення єдиного освітнього простору та безпечного освітнього середовища;

 - забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до здобуття якісної освіти;

 - створення умов для здобуття особами початкової та базової середньої освіти, зокрема шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти, забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії, впровадження курсів за вибором, факультативів, гуртків;

 - раціонального і ефективного використання наявних у закладах освіти та їх філіях ресурсів, їх модернізації.

Завданнями опорного закладу освіти та його філій є створення безпечного освітнього середовища, концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, створення єдиної системи виховної роботи.

3. Створення нового освітнього простору в опорному закладі передбачає:

 - створення мотивуючого простору, застосування новітніх технологій дизайну, архітектури будівель та споруд, просторово-предметного оточення закладів освіти;

 - забезпечення енергоефективності будівель закладів освіти;

 - забезпечення створення у закладах освіти інклюзивного освітнього та безперешкодного (безбар’єрного) середовища для осіб з особливими освітніми потребами;

 - створення умов для здобуття освіти із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних засобів та технологій;

 - використання матеріально-технічної бази закладів освіти для забезпечення всебічного розвитку особистості здобувачів освіти.

4. Для проведення Конкурсу засновник або уповноважений орган встановлює чисельність та затверджує персональний склад конкурсної комісії, оголошує про проведення Конкурсу, визначає переможця Конкурсу, оприлюднює результати Конкурсу.

ІІ. Порядок проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться у три етапи:

І етап - оголошення конкурсу;

ІІ етап – подання упродовж 14 календарних днів з моменту  оголошення конкурсузаявок та матеріалів  закладами  загальної середньої освіти громади на участь у Конкурсі;

ІІІ етап –  визначення переможців Конкурсу.

2. Учасниками конкурсу є заклади  загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, які знаходяться на території Великобудищанськоїсільської ради та мають кількість здобувачів освіти не менш як 200 осіб.

3. Для участі у Конкурсі закладам освіти необхідно подати до конкурсної комісії Великобудищанської сільської ради:

- заявку (Додаток 1);

- конкурсні матеріали:

1) концепція діяльності опорного закладу освіти;

2) план розвитку закладу освіти (до 10 сторінок) на наступні 3 роки, який містить таку обов’язкову інформацію:

- загальна демографічна ситуація, відомості про орієнтовну кількість здобувачів освіти, які будуть навчатися у опорному закладі освіти (проєктна  потужність опорного закладу освіти; кількість учнів, що навчаються на території  обслуговування закладу загальної середньої освіти; кількість учнів, які будуть підвозитися з інших населених пунктів;  маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників з розрахунком відстаней та приблизного часу в дорозі; транспорт, яким здійснюватиметься підвезення);

-  мережа класів та їх наповнюваність;

-  організація профільного навчання;

- організація інклюзивного навчання при наявності здобувачів освіти з особливими освітніми потребами;

-  удосконалення матеріально-технічної, навчально-методичної бази;

- укомплектування бібліотечного фонду підручниками,  науково-методичною, художньою та довідковою літературою, електронними підручниками, ліцензованим програмним забезпеченням;

-   рівень забезпечення кваліфікованимипедагогічними кадрами, якісний склад та досягнення педагогічного колективу;

- залучення бюджетних, позабюджетних коштів, інвестицій, участь у  міжнародних, всеукраїнських, регіональних проєктах;

2)  опис інвестиційних потреб опорного закладу освіти (придбання шкільних автобусів для перевезення, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, створення умов для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, зміцнення кадрового потенціалу, тощо).

3) матеріально-технічна база діюча на сьогодні: навчальні кабінети фізики, хімії, біології, географії, інформатики (вказати кількість комп’ютерів у кожному з них, кількість учнів на 1 комп’ютер, доступ до швидкісного Інтернету, наявність локальної мережі) та інше; лабораторії, навчальні майстерні, забезпечені відповідним обладнанням; класи з комп’ютерним і мультимедійним обладнанням; спортивні об’єкти з відповідним обладнанням; актова зала; бібліотека з укомплектованими бібліотечними фондами, науково-методичною, художньою та довідковою літературою; їдальня (вказати кількість посадкових місць, технологічне та холодильне обладнання); внутрішні туалети; наявність пандусів, ресурсної кімнати та інших умов для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами.

4) якість надання освітніх послуг закладом загальної середньої освіти за останні 3 роки:

- результативність участі учнів в ДПА у формі ЗНО, працевлаштування випускників;

- результативність участі учнів у всеукраїнських предметних олімпіадах, конкурсах - захистах МАН України, всеукраїнських учнівських турнірах, інших інтелектуальних змаганнях).

4. Конкурсні матеріали оформлюються в двох примірниках комп’ютерним набором, кегель 14, інтервал 1. Обов’язково додається електронна версія у текстовому редакторі Word.

5. Інформація про подані на Конкурс матеріали розміщується на офіційному вебсайтіВеликобудищанської сільської ради.

ІІІ. Критерії оцінювання

1.Підсумки Конкурсу визначаються за загальною сумою балів відповідно до критеріїв (Додаток 2).

2. Під час проведення Конкурсу обов’язково враховуються:

- кількість учнів в опорному закладі;

- рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами;

- наявність сучасної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів природничо-математичного та іншого спрямування, лабораторій, навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету тощо);

 - укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою;

 - наявність та зручність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення здобувачів освіти і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання;

-  якість надання освітніх послуг закладом загальної середньої освіти.

ІV. Підведення підсумків та визначення переможців

1. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин його складу. Результати рішення комісії оформлюються протоколом.

2. Рішення комісії  про визначення переможця Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

3. Відповідно до протокольного рішення комісії результати конкурсу затверджуються розпорядженням сільського голови.

4. Згідно з розпорядженням сільського голови дані про переможця Конкурсу надаються Великобудищанській сільській раді для винесення рішення про створення опорного закладу освіти. 

 

                                                                Додаток

                                                                до Положення про  умови

                                                                проведення конкурсу на

                                                                визначення опорного закладу освіти

                                                                 у Великобудищанській сільській раді 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

ФІРМОВИЙ БЛАНК

Конкурсній комісії

з  визначення опорного закладу освіти

серед закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ст.

Великобудищанської сільської ради

 

ЗАЯВКА

      Просимо допустити наш заклад освіти до участі  у Конкурсі з визначення опорного закладу освіти серед закладів загальної середньої освіти Великобудищанської сільської ради.

      З умовами Конкурсу та порядком його проведення ознайомлені.

До заявки додаються: (матеріали відповідно до п.3 розділу ІІ Порядок проведення Конкурсу)

 

 

 

                                                                Додаток

                                                                до Положення про  умови

                                                                проведення конкурсу на визначення

                                                                опорного  закладу освіти

                                                                    у Великобудищанській сільській раді

 

№ п/п

Назва критеріїв

Оцінювання за критеріями

5 балів

10 балів

 1.  

Кількість філій опорного закладу

-

дві і більше

 1.  

Кількість учнів в опорному закладі (без врахування учнів філій)

до 200

200 і більше

 1.  

Кількість учнів, що будуть підвозитися до опорного закладу

20-50

більше 50

 1.  

Кількість класів на паралелі

один

два і більше

 1.  

Середня наповнюваність класів

до 20 осіб

20 і більше

 1.  

Кількість профілів в опорному закладі

один

два і більше

 1.  

Наявність курсів за вибором та факультативів

1-4

понад 4

 1.  

Кількість класів з поглибленим вивченням предметів

один

два і більше

 1.  

Організація інклюзивної освіти

організовано

організовано та створено ресурсну кімнату

 1.  

Використання проєктної потужності закладу  після консолідації мережі навчальних закладів

30-50 %

більше 50%

 1.  

Якісний склад педагогів (від «Спеціаліст вищої категорії»)

до 50%

більше 50%

 1.  

Наявність кабінетів (фізики, хімії, біології, географії, інформатики)

наявні, але не паспортизовані

паспортизовані

 1.  

Наявністьнавчальних майстерень

наявні, але не паспортизовані

паспортизовані

 1.  

Наявністьспортивної зали

наявні, але не паспортизовані

паспортизовані

 1.  

Наявність актової зали

пристосована

наявна

 1.  

Наявність швидкісного Інтернету

 

 

 1.  

Наявність мережі wi – fi з безкоштовним (безпечним) доступом

-

так

 1.  

Наявність бібліотеки з книгосховищем та читальною залою

 

так

 1.  

Створення умов для навчання дітей на візках: (пандус, внутрішні санвузли)

-

так

 1.  

Наявність у шкільній їдальні технологічного та холодильного обладнання (жарова шафа, електросковорода, холодильна камера)

відсутні одна або декілька складових

так

 1.  

Наявність у шкільній їдальні холодної та гарячої проточної води

 

так

 1.  

Відповідність інженерного обладнання (санітарні прилади) санітарним нормам

до 50%

100%

 1.  

Наявність та зручність автомобільних доріг з твердим покриттям

 

так

 1.  

Термін проведення останнього капітального ремонту

20 років

-

 

 

                                                                                    Додаток 2

                                                                                 до рішення сьомої сесії

                                                                                 восьмого скликання

                                                                                 Великобудищанської

                                                                                  сільської  ради

                                                                                  від 12 березня 2021 року

 

 

Склад

конкурсної комісії з  визначення опорного закладу освіти

серед закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ст.

Великобудищанської сільської ради

 

 

Голова комісії – Близнюк Ігор Олександрович, заступник сільського голови

                                з питань діяльності виконавчих органів Великобудищанської

сільської ради;

Заступник голови комісії – Сидоренко Тетяна Олександрівна, начальник 

Гуманітарного відділу  виконавчого комітету

                                               Великобудищанської сільської ради;

Секретар – Яременко Наталія Миколаївна, головний спеціаліст

Гуманітарного  відділу  виконавчого комітету

                                               Великобудищанської сільської ради;

Члени комісії:

Драч Яна Петрівна, провідний спеціаліст-юрисконсульт;

Кобеляцька Світлана Василівна, керуючий справамивиконавчого комітетуВеликобудищанської сільської ради;

Вельбой Михайло Іванович, директор КП «Добробут», член постійної комісії сільської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення;

Князєва Наталія Миколаївна, начальник загального відділувиконавчого комітету   Великобудищанської  сільської ради.

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь