A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Великобудищанська громада
Полтавська область, Миргородський район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації «Генеральний план села Бобрик Великобудищанської сільської ради Миргородського району Полтавської області»

Дата: 07.06.2021 16:13
Кількість переглядів: 143

 

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації «Генеральний план села Бобрик Великобудищанської сільської ради Миргородського району Полтавської області»

1) замовник: Великобудищанська сільська рада Миргородського району Полтавської області, 37320, Україна, Полтавська обл., Миргородський район, с. Великі Будища, вул. Миру, 1, тел. (05354) 5-61-42, e-mail: velbud.rada@ukr.net

2) вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:

- вид документа державного планування – Генеральний план села Бобрик Великобудищанської сільської ради Миргородського району Полтавської області. У складі Генерального плану розробляється План зонування території.

Цілі документа:

Генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, що визначає принципові рішення розвитку, просторового планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Основними цілями просторового планування є створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку села, забезпечення екологічної і техногенної безпеки, збереження природної і культурної спадщини.

А також:

-  проведення аналізу сучасного стану забудови населеного пункту, соціально-економічної ситуації;

- розгляд перспективи розвитку села: визначення територій для розвитку житлового будівництва, рекреації;

- визначення пріоритетних напрямків розвитку села, його перспективної планувальної структури та функціонального зонування;

- визначення перспективної чисельності населення, об'ємів та структури житлового будівництва;

- визначення факторів, що формують загальний стан довкілля, надання містобудівних пропозицій щодо поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану, щодо вдосконалення транспортної та інженерної інфраструктури;

- визначення територій, що мають певні обмеження при їх використанні (природоохоронні, санітарно-гігієнічні, інженерно-будівельні та інші).

- уточнення планувальної структури, функціонального призначення та параметрів забудови населеного пункту;

- встановлення на відповідній території режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

- координація на відповідній території діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів;

- надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок.

Цілі ДДП щодо охорони довкілля:

Цілі

Засіб

Результат

Примітка

Провести аналіз існуючих джерел шкідливого впливу (визначити нормативні санітарно-захисні зони) та надати рекомендації щодо покращення ситуації.

 

 

Просторово-планувальним методом (аналіз розміщення джерел на території проєктування на основі топогеодезичних знімань);

Аналітичним – визначення СЗЗ за додатками 4,5 ДСП N 173 від 19.06.96

Зменшення кількості мешканців, що постійно перебувають в зонах шкідливого впливу небезпечних об’єктів виробничого та комунального призначення/

недопущення погіршення якості життя

Об’єктами, що мають обмеження у використанні на території с.Бобрик є: існуючі водонапірні башти зі свердловинами водопостачання; охоронні зони інженерних мереж. Також створюють негативний вплив тваринницьке підприємство с/г підприємство не діюче

. Частина території перебуває в СЗЗ кладовища, яке передбачається перевести до закритого типу, проєктне кладовище розмістити на нормативній відстані від житлово-громадської забудови

Провести аналіз розміщення забудови в охоронних зонах інженерних мереж, надати рекомендації щодо покращення ситуації

 

Просторово-планувальним методом (аналіз розміщення мереж на території проєктування шляхом топогеодезичних знімань);

Аналітичним – визначення охоронних зон за відомчими нормами.

Винесення існуючих громадських та житлових будинків за межі охоронних та санітарно-захисних зон /або перенесення мережі

Забезпечення безпечної експлуатації інженерних мереж; запобігання негативного впливу на довкілля від виходу з ладу мереж

Встановлення режимів використання територій, що перебувають в межах охоронних та санітарно-захисних зонах

Проаналізувати стан відведення поверхневих вод з території планування та надати рекомендації щодо системи відведення поверхневих вод

Просторово-планувальним методом (визначення місць застоювання поверхневих стічних вод, місць пониження рельєфу території планування на основі даних топогеодезичних знімань).

Усунення місць застоювання поверхневих стічних вод на території планування

Водовідведення поверхневих вод відбувається по існуючому рельєфу.

Провести аналіз водопостачання та каналізування населеного пункту та надати рекомендації щодо системи водопостачання та відведення по території планування на розрахунковий період з урахуванням проєктної кількості мешканців села, потреб об’єктів громадського призначення

Просторово-планувальним методом (визначення місць розташування джерел водопостачання, об’єктів каналізування (їх тип) на основі даних топогеодезичних знімань)

Покращення санітарної ситуації села щодо якості питної води; захист питної води від просочування поверхневих вод до джерел водопостачання.

Поліпшення якості питної води та водо­забезпечення споживачів

Передбачається підключення до централізованого водопостачання існуючих та проєктних об’єктів.

Водовідведення проєктне – централізованими мережами на проєктні загальносільські очисні споруди.

Визначити території зі складними інженерно-геологічними умовами та надати рекомендації щодо освоєння таких ділянок

Просторово-планувальним методом на основі даних топогеодезичних знімань.

 

Забезпечення нормального санітарного стану території.

Проєктом проаналізовано існуючий ухил території та визначено, що територія села переважно рівнинна з незначними западинами.

 

Визначити території з рекреаційно-туристичним потенціалом, території ПЗФ

Просторово-планувальним методом (визначення озеленених  територій на основі даних топогеодезичних знімань.

Розвиток рекреаційної галузі населеного пункту. Забезпечення нормативного рівня озеленення ділянки

Територія села та навколишнє оточення сприяє для розвитку рекреаційно-туристичної галузі. На території села є пам’ятки історії  місцевого значення - Братська могила, Меморіальний комплекс пам’ятний знак полеглим воїнам односельчанам. Покровська церква.  В селі знаходиться  памятка архітектури державного значення Садибний будинок Масюкова, що можуть стати об’єктом туризму. На території села ПЗФ немає; зон охоронюваного ландшту немає). Населений пункт має значний рекреаційний потенціал. Рівень озеленення території населеного пункту – 40%.

Проаналізувати та розробити заходи із покращення ситуації поводження з ТПВ по території планування

Аналітичним методом, за даними міської ради. Формування ефективної системи управління твердими побутовими відходами

Очищення території планування

 

Покращення санітарного стану території планування

Проєктом надано рекомендації щодо встановлення майданчиків для сміттєвих баків для роздільної системи збору ТПВ з подальшим вивезенням спеціалізованою організацією до місця складування (паспортизованого місця видалення ТПВ) шляхом вивезення спецавтомобілями

 

При розробленні генерального плану території враховуються:

- діюча законодавча та нормативна база;

- Схема планування території Полтавської області, розроблена ДП УДНДІПМ ДІПРОМІСТО.

- інформація даних земельного кадастру.

 

зв’язок з іншими документами державного планування:

Екологічна безпека територій передбачає дотримання встановлених природоохоронним законодавством вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, збереження та раціонального використання природних ресурсів, санітарно-гігієнічних вимог щодо охорони здоров'я людини, здійснення заходів для нейтралізації, утилізації, знищення або переробки всіх шкідливих речовин і відходів.

Передбачені заходи з охорони водного басейну відповідно до вимог Водного Кодексу України (дотримання режиму першого поясу санітарної охорони споруд водопостачання.
контроль за станом водних об’єктів та режиму використання прибережних захисних смуг),
Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» (в проєкті зазначено, що якість питної води підземних вод горизонтів, що експлуатуються, повинна відповідати ДСанПіН 383-96 “Вода питна”), ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.04.2013 №133 (проєктом враховані вимоги щодо проєктування зовнішніх мереж водопостачання та вказана рекомендація щодо будівництва таких об’єктів), ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», затвердженого наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.04.2013 №134 та від 28.08.2013 №410 (проєктом враховані вимоги щодо проєктування зовнішніх мереж каналізації та вказана рекомендація щодо будівництва таких об’єктів). Передбачається стримування процесу зростання середньої глобальної температури атмосфери Землі, визначеного Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату, Кіотським протоколом до неї, Паризькою кліматичною угодою, а на національному рівні - Концепцією реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 932-р.

Також під час проєктування використовуються: ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій; ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»; ДБН Б.2.2-5:2011«Благоустрій територій»; Закон України «Про основи містобудування»; Кодекс України про надра, Земельний кодекс України; Закон України «Про охорону земель»; Закон України «Про охорону атмосферного повітря»; Закон України «Про природно-заповідний фонд»; Про екологічну мережу України»; «Про рослинний світ»; «Про тваринний світ»; Закон України «Про відходи»; положення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030року.

Склад проєкту Генерального плану села Бобрик Великобудищанської сільської ради Миргородського району Полтавської області відповідає вимогам ДБН Б.1.1-15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту.

В процесі стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації необхідно розглянути та проаналізовати документи, що містять екологічні цілі, а також заходи і завдання у сфері охорони здоров'я Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»; Рішення 17 сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 14.07.2017р., яким затверджено «Комплексну програму поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області на 2017-2021 роки».

Аналіз відповідності завдань генплану села цілям екологічної політики та соціально-економічного розвитку на національному та регіональному рівнях викладено в табл. 1.

 

Таблиця 1. відповідності завдань генерального плану цілям екологічної політики на національному і регіональному рівнях

Цілі, викладені в національних документах

стратегічного

планування

Цілі програм в сфері охорони довкілля та

економічно- соціального розвитку на регіональному рівні

 

 

Завдання, викладені в проєкті

містобудівної документації

1

2

3

Атмосферне повітря

Зменшення викидів

забруднюючих

речовин (ЗР) до 2030 р на 22,5 % і парникових газів на 60 % (базовий рік – 2015)., у т.ч.:

  • викиди ЗР від стаціонарних джерел, умовно  приведені до оксиду вуглецю з урахуванням відносної агресивності основних забруднювачі, знизити до 85 %;
  • викиди ЗР від пересувних джерел, умовно приведені до оксиду вуглецю з урахуванням відносної агресивності основних забруднювачів, знизити до 70 %.

Сприяння суб’єктом господарювання у виконанні вимог природоохоронного законодавства, реалізації діяльності щодо навантаження на довкілля, а також виконанні контролюючих функцій

Зменшення викидів ЗР шляхом оптимізації схеми дорожнього руху, озеленення територій, зокрема, прилеглих до проїзних частин вулиць, тротуарів, зон відпочинку.

Надаються рекомендації щодо використання сучасних технологій у виробничих процесах, в системах опалення, використання альтернативних джерел енергії, застосування альтернативних видів пального для автотранспорту, облаштування велодоріжок та велостоянок.

Водні ресурси

Запобігання забрудненню водних ресурсів

Охорона та раціональне використання водних ресурсів та земель водного фонду.

1.Каналізування передбачено на загальносільські очисні споруди.

2.Передбачено улаштування відкритої системи збору поверхневих стічних вод до локальних очисних споруд (піско- та жироуловлювачів).

3. Дотримання режиму першого поясу санітарної охорони споруд водопостачання.
4. Встановлення прибережних захисних смуг.

1.Охорона земель і грунтів.

2.Вміст ЗР у грунті.

Контроль за вмістом ЗР у грунті

1.Благоустрій та озеленення територій. 

2. Улаштування твердо.го покриття всіх запроєктованих вулиць.

3.Організація відведення поверхневих стічних вод

Відходи

1.Управління відходами та ресурсами, повернення у господарський обіг ресурсоцінних матеріалів.

2.Частка відходів, що захоронюються, до 2030р. зменшити до 35 % (базовий рік- 2015)

Раціональне використання та зберігання відходів виробництва та побутових відходів;

вдосконалення системи санітарної очистки території шляхом налагодження своєчасного збору та знешкодження ТВП;  удосконалення системи роздільного збирання, сортування та утилізації сміття

Рекомендується розробка системи санітарної очистки території шляхом налагодження своєчасного збору та знешкодження ТПВ;  удосконалення системи роздільного збирання, сортування та утилізації сміття;  запровадження в дію обласної/регіональної Програми поводження з ТПВ; надаються рекомендації щодо розроблення схеми санітарної очистки населеного пункту; облаштування майданчиків для розміщення сміттєзбирних контейнерів.

Здоров’я населення

Покращених умов санітарії населених місць

Покращення санітарних умов населених пунктів; модернізація закладів охорони здоров’я

Забезпечення населення села якісною питною водою централізованого водопостачання; забезпечення системи раціонального водовідведення та очистки поверхневого стоку з території населеного пункту (з урахуванням інженерно-геологічних факторів тощо).

Забезпечення проєктних об’єктів локальними очисними спорудами каналізації до того часу, коли буде побудована централізована каналізація. Функціонування ФАПу.

Контроль за станом грунтів та води на території житлової забудови, що перебуває в межах СЗЗ.

Цілі документу державного планування – проекту «Генеральний план села Бобрик Великобудищанської сільської ради Миргородського району Полтавської області»    Схеми планування території Полтавської області.

Отже, вищезазначені завдання відповідають екологічним цілям, встановленим на національному та peгioнальному рівнях. ДДП враховує їх i пропонує комплекс заходів, спрямованих на їх виконання.

3) якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

На території планування є види діяльності, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів) згідно частини 2 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” - на території населеного пункту є свердловина з водонапірною баштою для потреб підприємства, що розташована на території господарського двору (у разі реконструкції свердловини, такий вид діяльності буде належати до другої категорії об’єктів, що потребують ОВД). Також проєктом передбачається централізоване водопостачання від проєктної сверловини господарсько-питного водопостачання, суміщеного з протипожежним (належить до другої категорії об’єктів, що потребують ОВД).

Село Бобрик електрифіковане, газифіковане, телефонізоване та з мережею водопостачання. Відведення поверхневих вод з населеного пункту передбачається відкритою системою згідно рішень вертикального планування з необхідними ухилами для того, щоб не допускати застоювання поверхневих вод з визначенням місця пониження рельєфу, де пропонується розмістити очисні споруди (піско- та жироуловлювач). Вода після очищення вивозиться асенізаційною машиною за окремим договором з комунальним підприємством чи іншою організацією. Частина води з резервуару випаровується.

Централізовані мережі теплопостачання відсутні. Передбачається індивідуальне на твердому паливі або за допомогою електрокотлів чи газу

Збір твердих побутових відходів не організований, утилізація рідких органічних відходів відбувається компостуванням на власних ділянках мешканців села. Проєктом надано рекомендації щодо встановлення майданчиків для сміттєвих баків для роздільної системи збору ТПВ з подальшим вивезенням спеціалізованою організацією до місця складування (паспортизованого місця видалення ТПВ) шляхом вивезення спецавтомобілями. Шкідливих відходів немає.

4) ймовірні наслідки:  

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

- на території планування відсутні організовані місця видалення та утилізації побутових відходів; джерелом негативного впливу на атмосферне повітря та грунти можуть бути існуюче та проєктне кладовище; існуючі виробничі об’єкти (проєктом генерального плану встановлюються нормативні санітарно-захисні зони, за умови дотримання діючих норм негативного впливу на житлову забудову не буде); проєктні виробничі об’єкти (але ці підприємства повинні бути IV-V класу санітарної класифікації та розташовуватися на нормативній відстані від житлової забудови; тобто негативного впливу не повинно бути); позитивні наслідки, що зменшують викиди та збільшують поглинання ПГ -  озеленення територій СЗЗ, навколо об’єктів транспорту; загальний рівень озеленення села є та залишиться в рамках нормативного;

- в період будівництва об’єктів та в процесі експлуатації вплив на підземні води – тимчасовий. Проєктом передбачається централізоване водопостачання існуючих та проєктних будівель та споруд від проєктної свердловини з водонапірною баштою та будівництво водопровідної мережі в місцях, де її немає; передбачається каналізування населеного пункту централізованими мережами на проєктні загальносільські очисні споруди;

- порушення (руйнування) ґрунтів під час нового будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників - вітру, дощових потоків, тощо;

- даних щодо акустичного впливу, вібраційного впливу, зони забруднення повітря пилом від вулиць немає;

- на соціальне середовище – вплив позитивний, оскільки проєктом передбачається упорядкування території населеного пункту, визначення режимів використання окремих зон села, будівництво об’єктів обслуговування і, відповідно, покращення рівня життя населення.

б) для територій з природоохоронним статусом: негативний вплив відсутній. Об’єкти та території природно-заповідного фонду в проєктних межах села відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: транскордонний вплив відсутній.

5) виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Альтернативою є розміщення на території вибір планувального рішення, що робить наголос на виробничу сферу з розміщенням в основному  виробничих об’єктів, без розміщення об’єктів соціальної інфраструктури, житла та значних територій рекреаційного призначення. Це призведе до створення нових робочих місць та покращення економічної ситуації населеного пункту. Але знизить реалізацію державних та регіональних програм щодо забезпечення громадян житлом та землями особистого селянського господарства; знизить рекреаційний потенціал території. Об’єкти виробничого призначення можуть спричинити негативний вплив на довкілля за умови порушення діючого законодавства та нормативної бази. Також передбачається розглянути «нульовий сценарій», без впровадження проєктних змін. У разі незатвердження документа державного планування (“нульовий варіант”), та відмови від реалізації запланованих заходів з упорядкування забудови села та будівництва нових об’єктів, призведе до неможливості покращити ситуацію в забезпеченні населеного пункту житловою площею та об’єктами соціального призначення. Цей сценарій може розумітися як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля.

-атмосферне повітря - якість атмосферного повітря може погіршуватися від викидів сільськогосподарських підприємств, у разі недотримання технології виробництва, систем опалення та додаткового автотранспорту, несвоєчасної реконструкція житлових вулиць;

-водні ресурси, грунти - не реалізація проєктних рішень щодо каналізування сучасними спорудами каналізації проєктних об’єктів може супроводжуватись ризиками забруднення грунтів та грунтових вод; використання вигрібів (насьогодні) може призвести до забруднення грунтових вод та отруєння біоорганізмів, людини;

-стан здоров’я населення - наявні дані захворюваності населення серед усіх вікових груп, свідчать про частоту захворювань органів дихання серед усіх груп хвороб, що свідчить про більш ймовірний вплив стану атмосферного повітря на здоров’я людини; також загрозу несуть сільськогосподарські підприємства, збільшення транспортного навантаження та наявність заболочених територій на території села; необхідні щорічні заходи з розчищення водойм, відсутність цієї діяльності призведе до заболочення території, обміління та замулення водойм;

-бiорізноманіття - усі вищеописані фактори можуть сприяти негативному впливу на біорізноманніття.

-клімат - усі вищеописані фактори можуть сприяти негативному впливу на клімат.

6) дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки: перевірка матеріалів містобудівної документації та у її складі розділу “Охорона навколишнього природного середовища” на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі. Для розробки CEO передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та проєктованого об’єкта, які можуть мати значний вплив на довкілля (у разі наявності). Дослідження щодо якості води, грунту власниками та користувачами ділянок повинні проводитись постійно, під час експлуатації об’єкту. Збір та аналіз екологічних даних по території населеного пункту. Для цього необхідно керуючись принципами місцевого самоврядування зобов’язати всіх суб'єктів господарювання в межах села надати інформацію про: кількість та місце розташування стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; межі санітарно-захисних зон шкідливих об’єктів села; перевірка дотримання граничнодопустимих викидів (ГДВ); об'єм утворення відходів, наявність місць видалення відходів (МBB) та об'єм накопичення відходів; об’єм скидів стічних вод та їх відповідність встановленим граничнодопустимим скидам (ГДО).

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки довкілля. А також дати прогноз впливу на довкілля, виходячи із особливостей планованої діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Надати рекомендації щодо комплексу заходів, спрямованих на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення видів господарської діяльності, можливість ведення яких передбачена містобудівною документацією.

Вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з територією планування, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища, за матеріалами регіональної доповіді (на подальших стадіях проєктування).

Повідомити громадськість про ефективність проєкту і можливі екологічні наслідки.

Спосіб стратегічної екологічної оцінки – інтегрована в процес розробки ДДП.

Метод, який застосовувався під час СЕО – SWOT – аналіз; цільовий аналіз. Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність проєкту генерального плану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування, що встановлені на місцевому та регіональному рівнях.

7) заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при реалізації генерального плану доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Необхідно організувати моніторинг стану довкілля, використання земельних ділянок згідно функціонального призначення, передбаченого містобудівною документацією.

Заходи щодо покращення ситуації за компонентами середовища:

Проєктне рішення

(з потенційним негативним впливом)

Потенційний

кумулятивний вплив

Запропонований захід з помякшення впливу

 

Атмосферне повітря

 

Розміщення проєктних обєктів, функціонування існуючих обєктів

 

1.Збільшення щільності забудови села;

 

2.Викиди в атмосферне повітря автономних систем опалення та транспортними засобами (збільшення транспортного навантаження по селу);

 

Контроль за дотриманням режиму санітарно-захисних зон виробничих та сільськогосподарських підприємств. Впровадження сучасних систем опалення із застосуванням теплових установок (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси і т.ін). Вибір конструктивних та технологічних рішень систем опалення вирішується на стадії робочого проєктування з урахуванням норм охорони навколишнього середовища за результатами Оцінки впливу на довкілля.

Рекомендується реконструкція вулиць з улаштуванням твердого покриття та озелененням в межах червоних ліній.

Лабораторний контроль за станом атмосферного повітря під час експлуатації обєктів (проводиться власником).

 

Вода

 

Функціонування існуючих обєктів, кладовища та розміщення проєктних обєктів

 

1.Забруднення грунтових вод поверхневими стоками

Рекомендації щодо облаштування майданчиків для сміттєзбірних баків з твердим покриттям та огорожею; рекомендації щодо створення пунктів прийому небезпечних відходів для декількох населених пунктів (за межами села). Дотримання нормативних відстаней розміщення кладовища та житлової і громадської забудови.

Улаштування мереж централізованого водопостачання та каналізації.

Улаштування очисних споруд поверхневих стічних вод

1.Забруднення грунтових вод стоками у разі неякісного улаштування споруд чи їх виходу з ладу/наповнення

Контроль якості води в мережі.

Контроль за станом очисних споруд, регулярний огляд та ремонт.

Контроль якості грунтових вод.

Реконструкція дорожньо-транспортної мережі з розширенням та реконструкцією існуючих вулиць та доріг

1.Забруднення грунтових вод паливно-мастильними матеріалами

Реконструкцію та будівництво вулиць та доріг проводити згідно діючих відомчих норм.

Контроль за дотриманням норм, стандартів і правил під час виконання будівельних робіт.

Улаштування системи збору поверхневих стічних вод.

 

Грунти

 

Функціонування існуючих обєктів, кладовища та розміщення проєктних обєктів

 

1.Порушення природного стану грунтів під час будівництва  комунікацій, виконання інженерної підготовки території.

2.Забруднення від утворених ТПВ.

 

Улаштування мереж централізованої каналізації з загальносільськими очисними спорудами.

Улаштування сучасних локальних очисних споруд, що не допускають витік стічних вод у грунт.

Облаштування майданчиків для сміттєвих баків з твердим покриттям, огорожею.

Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням.

Лабораторний контроль за станом грунту.

Функціонування мереж централізованого водопостачання та каналізації

1.Порушення природного стану грунтів під час будівництва  комунікацій, виконання інженерної підготовки території.

2.Забруднення грунтових вод стоками у разі неякісного улаштування споруд чи їх виходу з ладу/наповнення

Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням.

Лабораторний контроль за станом грунту.

 

Контроль за станом інженерних мереж та споруд водопостачання та каналізації; загальносільських очисних споруд, регулярний огляд та ремонт.

Контроль якості грунтових вод.

Облаштування тимчасових автостоянок

1. Забруднення від утворених ТПВ.

2. Забруднення паливно-мастильними матеріалами

Рекомендації щодо облаштування майданчиків для сміттєвих баків з твердим покриттям, огорожею.

Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням.

Улаштування системи збору поверхневих стічних вод.

Лабораторний контроль за станом грунту.

 

Біорізноманіття

 

Функціонування існуючих обєктів, кладовища та розміщення проєктних обєктів

 

1.Скорочення площі ділянок природного рослинного покриву.

2.Збільшення антропогенного навантаження.

3.Збільшення акустичного та хімічного забруднення фауни.

4.Збільшення вібраційного, хімічного забруднення флори.

Контроль за кількістю зелених насаджень, що видаляються під час будівельних робіт.

Контроль за площею озеленення населеного пункту.

Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням.

Лабораторний контроль за станом атмосферного повітря, грунту

Облаштування тимчасових автостоянок

1.Хімічне, акустичне, вібраційне забруднення.

2.Забруднення від утворених ТПВ.

3. Забруднення паливно-мастильними матеріалами

Озеленення територій навколо обєктів транспорту.

Облаштування майданчиків для сміттєвих баків з твердим покриттям, огорожею.

Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням.

Улаштування системи збору поверхневих стічних вод.

Лабораторний контроль за станом атмосферного повітря, грунту.

 

Здоров’я населення

 

Функціонування існуючих обєктів, кладовища та розміщення проєктних обєктів,

 

1.Скорочення площі ділянок озеленення, природного рослинного покриву, і, відповідно, зменшення елементів фотосинтезу.

2.Викиди в атмосферне повітря автономних систем опалення та транспортними засобами (збільшення транспортного навантаження);

3. Акустичне забруднення

Контроль за дотриманням режиму санітарно-захисних зон виробничих та сільськогосподарських підприємств. Контроль за кількістю зелених насаджень, що видаляються під час будівельних робіт.

Контроль за площею озеленення земельних ділянок (під час видачі містобудівних умов та обмежень забудови об’єктів громадського призначення, будівельного паспорту для індивідуальних житлових будинків).

Розміщення значних зелених масивів на території населеного пункту (як компенсація забудованим).

Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням.

Лабораторний контроль за станом атмосферного повітря, грунту.

Облаштування тимчасових автостоянок, функціонування дорожньо-транспортної мережі

 

1.Хімічне, акустичне, вібраційне забруднення.

2.Забруднення від утворених ТПВ.

3. Забруднення вихлопними газами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озеленення територій навколо обєктів транспорту. З метою покращення умов для проживання населення, звітом надаються рекомендації щодо будівництва безшумового дорожнього покриття дороги. Крім цього пониження рівня шуму планується досягти архітектурно-планувальними прийомами:

ущільнення зеленої смуги з боку проїзної частини;

 

 

•          застосування шумозахисних конструкцій вікон.

Облаштування майданчиків для сміттєвих баків з твердим покриттям, огорожею.

Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням.

Улаштування системи збору поверхневих стічних вод.

Лабораторний контроль за станом атмосферного повітря, грунту.

Будівництво підземних кабелів електропостачання, мереж водопостачання

1.Електромагнітний вплив на людину, санітарний вплив

Встановлення охоронних зон для мереж. Дотримання охоронної зони водопроводу. Дотримання режиму першого поясу санітарної охорони споруд водопостачання.
Дотримання технології виробництва та режимів санітарно-захисної зони споруд очисної каналізації.
У разі облаштування септику – розміщувати  на нормативній відстані від будівель та споруд.

8) пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку: звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання: 

Пропозиції просимо подавати особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника до Великобудищанської сільської ради за адресою: 37320, Україна, Полтавська обл., Гадяцький район, с. Великі Будища, вул. Миру, 1, протягом 15 днів з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                                               Микола ШАБЛІЙ

 

 

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації «Генеральний план села Бобрик Великобудищанської сільської ради Миргородського району Полтавської області»

1) замовник: Великобудищанська сільська рада Миргородського району Полтавської області, 37320, Україна, Полтавська обл., Миргородський район, с. Великі Будища, вул. Миру, 1, тел. (05354) 5-61-42, e-mail: velbud.rada@ukr.net

2) вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:

- вид документа державного планування – Генеральний план села Бобрик Великобудищанської сільської ради Миргородського району Полтавської області. У складі Генерального плану розробляється План зонування території.

Цілі документа:

Генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, що визначає принципові рішення розвитку, просторового планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Основними цілями просторового планування є створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку села, забезпечення екологічної і техногенної безпеки, збереження природної і культурної спадщини.

А також:

-  проведення аналізу сучасного стану забудови населеного пункту, соціально-економічної ситуації;

- розгляд перспективи розвитку села: визначення територій для розвитку житлового будівництва, рекреації;

- визначення пріоритетних напрямків розвитку села, його перспективної планувальної структури та функціонального зонування;

- визначення перспективної чисельності населення, об'ємів та структури житлового будівництва;

- визначення факторів, що формують загальний стан довкілля, надання містобудівних пропозицій щодо поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану, щодо вдосконалення транспортної та інженерної інфраструктури;

- визначення територій, що мають певні обмеження при їх використанні (природоохоронні, санітарно-гігієнічні, інженерно-будівельні та інші).

 

- уточнення планувальної структури, функціонального призначення та параметрів забудови населеного пункту;

- встановлення на відповідній території режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

- координація на відповідній території діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів;

- надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок.

Цілі ДДП щодо охорони довкілля:

Цілі

Засіб

Результат

Примітка

Провести аналіз існуючих джерел шкідливого впливу (визначити нормативні санітарно-захисні зони) та надати рекомендації щодо покращення ситуації.

 

 

Просторово-планувальним методом (аналіз розміщення джерел на території проєктування на основі топогеодезичних знімань);

Аналітичним – визначення СЗЗ за додатками 4,5 ДСП N 173 від 19.06.96

Зменшення кількості мешканців, що постійно перебувають в зонах шкідливого впливу небезпечних об’єктів виробничого та комунального призначення/

недопущення погіршення якості життя

Об’єктами, що мають обмеження у використанні на території с.Бобрик є: існуючі водонапірні башти зі свердловинами водопостачання; охоронні зони інженерних мереж. Також створюють негативний вплив сільськогосподарське не діюче підприємство .

Частина території перебуває в СЗЗ кладовища, яке передбачається перевести до закритого типу, проєктне кладовище розмістити на нормативній відстані від житлово-громадської забудови

Провести аналіз розміщення забудови в охоронних зонах інженерних мереж, надати рекомендації щодо покращення ситуації

 

Просторово-планувальним методом (аналіз розміщення мереж на території проєктування шляхом топогеодезичних знімань);

Аналітичним – визначення охоронних зон за відомчими нормами.

Винесення існуючих громадських та житлових будинків за межі охоронних та санітарно-захисних зон /або перенесення мережі

Забезпечення безпечної експлуатації інженерних мереж; запобігання негативного впливу на довкілля від виходу з ладу мереж

Встановлення режимів використання територій, що перебувають в межах охоронних та санітарно-захисних зонах

Проаналізувати стан відведення поверхневих вод з території планування та надати рекомендації щодо системи відведення поверхневих вод

Просторово-планувальним методом (визначення місць застоювання поверхневих стічних вод, місць пониження рельєфу території планування на основі даних топогеодезичних знімань).

Усунення місць застоювання поверхневих стічних вод на території планування

Водовідведення поверхневих вод відбувається по існуючому рельєфу..

Провести аналіз водопостачання та каналізування населеного пункту та надати рекомендації щодо системи водопостачання та відведення по території планування на розрахунковий період з урахуванням проєктної кількості мешканців села, потреб об’єктів громадського призначення

Просторово-планувальним методом (визначення місць розташування джерел водопостачання, об’єктів каналізування (їх тип) на основі даних топогеодезичних знімань)

Покращення санітарної ситуації села щодо якості питної води; захист питної води від просочування поверхневих вод до джерел водопостачання.

Поліпшення якості питної води та водо­забезпечення споживачів

Передбачається підключення до централізованого водопостачання існуючих та проєктних об’єктів.

Водовідведення проєктне – централізованими мережами на проєктні загальносільські очисні споруди.

Визначити території зі складними інженерно-геологічними умовами та надати рекомендації щодо освоєння таких ділянок

Просторово-планувальним методом на основі даних топогеодезичних знімань.

 

Забезпечення нормального санітарного стану території.

Проєктом проаналізовано існуючий ухил території та визначено, що територія села переважно рівнинна з незначними западинами.

 

 

 

 

Визначити території з рекреаційно-туристичним потенціалом, території ПЗФ

Просторово-планувальним методом (визначення озеленених  територій на основі даних топогеодезичних знімань.

Розвиток рекреаційної галузі населеного пункту. Забезпечення нормативного рівня озеленення ділянки

Територія села та навколишнє оточення сприяє для розвитку рекреаційно-туристичної галузі. На території села є пам’ятки історії  місцевого значення - Братська могила, Меморіальний комплекс пам’ятний знак полеглим воїнам односельчанам.  Покровська церква . В селі знаходиться памятка архітектури державного значення, Садибний будинок Масюкова,         що можуть стати об’єктом туризму. На території села ПЗФ немає; зон охоронюваного ландшафту немає). Населений пункт має значний    рекреаційний потенціал. Рівень озеленення території населеного пункту – 40%.

Проаналізувати та розробити заходи із покращення ситуації поводження з ТПВ по території планування

Аналітичним методом, за даними міської ради. Формування ефективної системи управління твердими побутовими відходами

Очищення території планування

 

Покращення санітарного стану території планування

ктом надано рекомендації щодо встановлення майданчиків для сміттєвих баків для роздільної системи збору ТПВ з подальшим вивезенням спеціалізованою організацією до місця складування (паспортизованого місця видалення ТПВ) шляхом вивезення спецавтомобілями

 

При розробленні генерального плану території враховуються:

- діюча законодавча та нормативна база;

- Схема планування території Полтавської області, розроблена ДП УДНДІПМ ДІПРОМІСТО.

- інформація даних земельного кадастру.

 

зв’язок з іншими документами державного планування:

Екологічна безпека територій передбачає дотримання встановлених природоохоронним законодавством вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, збереження та раціонального використання природних ресурсів, санітарно-гігієнічних вимог щодо охорони здоров'я людини, здійснення заходів для нейтралізації, утилізації, знищення або переробки всіх шкідливих речовин і відходів.

Передбачені заходи з охорони водного басейну відповідно до вимог Водного Кодексу України (дотримання режиму першого поясу санітарної охорони споруд водопостачання.
контроль за станом водних об’єктів та режиму використання прибережних захисних смуг), Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» (в проєкті зазначено, що якість питної води підземних вод горизонтів, що експлуатуються, повинна відповідати ДСанПіН 383-96 “Вода питна”), ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.04.2013 №133 (проєктом враховані вимоги щодо проєктування зовнішніх мереж водопостачання та вказана рекомендація щодо будівництва таких об’єктів), ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», затвердженого наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.04.2013 №134 та від 28.08.2013 №410 (проєктом враховані вимоги щодо проєктування зовнішніх мереж каналізації та вказана рекомендація щодо будівництва таких об’єктів). Передбачається стримування процесу зростання середньої глобальної температури атмосфери Землі, визначеного Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату, Кіотським протоколом до неї, Паризькою кліматичною угодою, а на національному рівні - Концепцією реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 932-р.

Також під час проєктування використовуються: ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій; ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»; ДБН Б.2.2-5:2011«Благоустрій територій»; Закон України «Про основи містобудування»; Кодекс України про надра, Земельний кодекс України; Закон України «Про охорону земель»; Закон України «Про охорону атмосферного повітря»; Закон України «Про природно-заповідний фонд»; Про екологічну мережу України»; «Про рослинний світ»; «Про тваринний світ»; Закон України «Про відходи»; положення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030року.

Склад проєкту Генерального плану села Бобрик Великобудищанської сільської ради Миргородського району Полтавської області відповідає вимогам ДБН Б.1.1-15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту.

В процесі стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації необхідно розглянути та проаналізовати документи, що містять екологічні цілі, а також заходи і завдання у сфері охорони здоров'я Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»; Рішення 17 сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 14.07.2017р., яким затверджено «Комплексну програму поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області на 2017-2021 роки».

Аналіз відповідності завдань генплану села цілям екологічної політики та соціально-економічного розвитку на національному та регіональному рівнях викладено в табл. 1.

 

Таблиця 1. відповідності завдань генерального плану цілям екологічної політики на національному і регіональному рівнях

Цілі, викладені в національних документах

стратегічного

планування

Цілі програм в сфері охорони довкілля та

економічно- соціального розвитку на регіональному рівні

 

 

Завдання, викладені в проєкті

містобудівної документації

1

2

3

Атмосферне повітря

Зменшення викидів

забруднюючих

речовин (ЗР) до 2030 р на 22,5 % і парникових газів на 60 % (базовий рік – 2015)., у т.ч.:

  • викиди ЗР від стаціонарних джерел, умовно  приведені до оксиду вуглецю з урахуванням відносної агресивності основних забруднювачі, знизити до 85 %;
  • викиди ЗР від пересувних джерел, умовно приведені до оксиду вуглецю з урахуванням відносної агресивності основних забруднювачів, знизити до 70 %.

Сприяння суб’єктом господарювання у виконанні вимог природоохоронного законодавства, реалізації діяльності щодо навантаження на довкілля, а також виконанні контролюючих функцій

Зменшення викидів ЗР шляхом оптимізації схеми дорожнього руху, озеленення територій, зокрема, прилеглих до проїзних частин вулиць, тротуарів, зон відпочинку.

Надаються рекомендації щодо використання сучасних технологій у виробничих процесах, в системах опалення, використання альтернативних джерел енергії, застосування альтернативних видів пального для автотранспорту, облаштування велодоріжок та велостоянок.

Водні ресурси

Запобігання забрудненню водних ресурсів

Охорона та раціональне використання водних ресурсів та земель водного фонду.

1.Каналізування передбачено на загальносільські очисні споруди.

2.Передбачено улаштування відкритої системи збору поверхневих стічних вод до локальних очисних споруд (піско- та жироуловлювачів).

3. Дотримання режиму першого поясу санітарної охорони споруд водопостачання.
4. Встановлення прибережних захисних смуг.

1.Охорона земель і грунтів.

2.Вміст ЗР у грунті.

Контроль за вмістом ЗР у грунті

1.Благоустрій та озеленення територій. 

2. Улаштування твердо.го покриття всіх запроєктованих вулиць.

3.Організація відведення поверхневих стічних вод

Відходи

1.Управління відходами та ресурсами, повернення у господарський обіг ресурсоцінних матеріалів.

2.Частка відходів, що захоронюються, до 2030р. зменшити до 35 % (базовий рік- 2015)

Раціональне використання та зберігання відходів виробництва та побутових відходів;

вдосконалення системи санітарної очистки території шляхом налагодження своєчасного збору та знешкодження ТВП;  удосконалення системи роздільного збирання, сортування та утилізації сміття

Рекомендується розробка системи санітарної очистки території шляхом налагодження своєчасного збору та знешкодження ТПВ;  удосконалення системи роздільного збирання, сортування та утилізації сміття;  запровадження в дію обласної/регіональної Програми поводження з ТПВ; надаються рекомендації щодо розроблення схеми санітарної очистки населеного пункту; облаштування майданчиків для розміщення сміттєзбирних контейнерів.

Здоров’я населення

Покращених умов санітарії населених місць

Покращення санітарних умов населених пунктів; модернізація закладів охорони здоров’я

Забезпечення населення села якісною питною водою централізованого водопостачання; забезпечення системи раціонального водовідведення та очистки поверхневого стоку з території населеного пункту (з урахуванням інженерно-геологічних факторів тощо).

Забезпечення проєктних об’єктів локальними очисними спорудами каналізації до того часу, коли буде побудована централізована каналізація. Функціонування ФАПу.

Контроль за станом грунтів та води на території житлової забудови, що перебуває в межах СЗЗ.

Цілі документу державного планування – проекту «Генеральний план села Бобрик Великобудищанської сільської ради Миргородського району Полтавської області»  Схеми планування території Полтавської області.

Отже, вищезазначені завдання відповідають екологічним цілям, встановленим на національному та peгioнальному рівнях. ДДП враховує їх i пропонує комплекс заходів, спрямованих на їх виконання.

3) якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

На території планування є види діяльності, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів) згідно частини 2 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” - на території населеного пункту є свердловина з водонапірною баштою для потреб підприємства, що розташована на території господарського двору (у разі реконструкції свердловини, такий вид діяльності буде належати до другої категорії об’єктів, що потребують ОВД). Також проєктом передбачається централізоване водопостачання від проєктної сверловини господарсько-питного водопостачання, суміщеного з протипожежним (належить до другої категорії об’єктів, що потребують ОВД).

Село Бобрик електрифіковане, газифіковане, телефонізоване та з мережею водопостачання. Відведення поверхневих вод з населеного пункту передбачається відкритою системою згідно рішень вертикального планування з необхідними ухилами для того, щоб не допускати застоювання поверхневих вод з визначенням місця пониження рельєфу, де пропонується розмістити очисні споруди (піско- та жироуловлювач). Вода після очищення вивозиться асенізаційною машиною за окремим договором з комунальним підприємством чи іншою організацією. Частина води з резервуару випаровується.

Централізовані мережі теплопостачання відсутні. Передбачається індивідуальне на твердому паливі або за допомогою електрокотлів чи газу.

Збір твердих побутових відходів не організований, утилізація рідких органічних відходів відбувається компостуванням на власних ділянках мешканців села. Проєктом надано рекомендації щодо встановлення майданчиків для сміттєвих баків для роздільної системи збору ТПВ з подальшим вивезенням спеціалізованою організацією до місця складування (паспортизованого місця видалення ТПВ) шляхом вивезення спецавтомобілями. Шкідливих відходів немає.

4) ймовірні наслідки:  

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

-на території планування відсутні організовані місця видалення та утилізації побутових відходів; джерелом негативного впливу на атмосферне повітря та грунти можуть бути існуюче та проєктне кладовище; існуючі виробничі об’єкти (проєктом генерального плану встановлюються нормативні санітарно-захисні зони, за умови дотримання діючих норм негативного впливу на житлову забудову не буде); проєктні виробничі об’єкти (але ці підприємства повинні бути IV-V класу санітарної класифікації та розташовуватися на нормативній відстані від житлової забудови; тобто негативного впливу не повинно бути); позитивні наслідки, що зменшують викиди та збільшують поглинання ПГ -  озеленення територій СЗЗ, навколо об’єктів транспорту; загальний рівень озеленення села є та залишиться в рамках нормативного;

- в період будівництва об’єктів та в процесі експлуатації вплив на підземні води – тимчасовий. Проєктом передбачається централізоване водопостачання існуючих та проєктних будівель та споруд від проєктної свердловини з водонапірною баштою та будівництво водопровідної мережі в місцях, де її немає; передбачається каналізування населеного пункту централізованими мережами на проєктні загальносільські очисні споруди;

- порушення (руйнування) ґрунтів під час нового будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників - вітру, дощових потоків, тощо;

- даних щодо акустичного впливу, вібраційного впливу, зони забруднення повітря пилом від вулиць немає;

- на соціальне середовище – вплив позитивний, оскільки проєктом передбачається упорядкування території населеного пункту, визначення режимів використання окремих зон села, будівництво об’єктів обслуговування і, відповідно, покращення рівня життя населення.

б) для територій з природоохоронним статусом: негативний вплив відсутній. Об’єкти та території природно-заповідного фонду в проєктних межах села відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: транскордонний вплив відсутній.

5) виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Альтернативою є розміщення на території  вибір планувального рішення , що робить наголос на виробничу сферу з розміщенням в основному  виробничих об’єктів, без розміщення об’єктів соціальної інфраструктури, житла та значних територій рекреаційного призначення. Це призведе до створення нових робочих місць та покращення економічної ситуації населеного пункту. Але знизить реалізацію державних та регіональних програм щодо забезпечення громадян житлом та землями особистого селянського господарства; знизить рекреаційний потенціал території. Об’єкти виробничого призначення можуть спричинити негативний вплив на довкілля за умови порушення діючого законодавства та нормативної бази. Також передбачається розглянути «нульовий сценарій», без впровадження проєктних змін. У разі незатвердження документа державного планування (“нульовий варіант”), та відмови від реалізації запланованих заходів з упорядкування забудови села та будівництва нових об’єктів, призведе до неможливості покращити ситуацію в забезпеченні населеного пункту житловою площею та об’єктами соціального призначення. Цей сценарій може розумітися як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля.

-атмосферне повітря - якість атмосферного повітря може погіршуватися від викидів сільськогосподарських підприємств, у разі недотримання технології виробництва, систем опалення та додаткового автотранспорту, несвоєчасної реконструкція житлових вулиць;

-водні ресурси, грунти - не реалізація проєктних рішень щодо каналізування сучасними спорудами каналізації проєктних об’єктів може супроводжуватись ризиками забруднення грунтів та грунтових вод; використання вигрібів (насьогодні) може призвести до забруднення грунтових вод та отруєння біоорганізмів, людини;

-стан здоров’я населення - наявні дані захворюваності населення серед усіх вікових груп, свідчать про частоту захворювань органів дихання серед усіх груп хвороб, що свідчить про більш ймовірний вплив стану атмосферного повітря на здоров’я людини; також загрозу несуть сільськогосподарські підприємства, збільшення транспортного навантаження та наявність заболочених територій на території села; необхідні щорічні заходи з розчищення водойм, відсутність цієї діяльності призведе до заболочення території, обміління та замулення водойм;

-бiорізноманіття - усі вищеописані фактори можуть сприяти негативному впливу на біорізноманніття.

-клімат - усі вищеописані фактори можуть сприяти негативному впливу на клімат.

6) дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки: перевірка матеріалів містобудівної документації та у її складі розділу “Охорона навколишнього природного середовища” на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі. Для розробки CEO передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та проєктованого об’єкта, які можуть мати значний вплив на довкілля (у разі наявності). Дослідження щодо якості води, грунту власниками та користувачами ділянок повинні проводитись постійно, під час експлуатації об’єкту. Збір та аналіз екологічних даних по території населеного пункту. Для цього необхідно керуючись принципами місцевого самоврядування зобов’язати всіх суб'єктів господарювання в межах села надати інформацію про: кількість та місце розташування стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; межі санітарно-захисних зон шкідливих об’єктів села; перевірка дотримання граничнодопустимих викидів (ГДВ); об'єм утворення відходів, наявність місць видалення відходів (МBB) та об'єм накопичення відходів; об’єм скидів стічних вод та їх відповідність встановленим граничнодопустимим скидам (ГДО).

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки довкілля. А також дати прогноз впливу на довкілля, виходячи із особливостей планованої діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Надати рекомендації щодо комплексу заходів, спрямованих на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення видів господарської діяльності, можливість ведення яких передбачена містобудівною документацією.

Вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з територією планування, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища, за матеріалами регіональної доповіді (на подальших стадіях проєктування).

Повідомити громадськість про ефективність проєкту і можливі екологічні наслідки.

Спосіб стратегічної екологічної оцінки – інтегрована в процес розробки ДДП.

Метод, який застосовувався під час СЕО – SWOT – аналіз; цільовий аналіз. Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність проєкту генерального плану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування, що встановлені на місцевому та регіональному рівнях.

7) заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при реалізації генерального плану доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Необхідно організувати моніторинг стану довкілля, використання земельних ділянок згідно функціонального призначення, передбаченого містобудівною документацією.

Заходи щодо покращення ситуації за компонентами середовища:

Проєктне рішення

(з потенційним негативним впливом)

Потенційний

кумулятивний вплив

Запропонований захід з помякшення впливу

 

Атмосферне повітря

 

Розміщення проєктних обєктів, функціонування існуючих обєктів

 

1.Збільшення щільності забудови села;

 

2.Викиди в атмосферне повітря автономних систем опалення та транспортними засобами (збільшення транспортного навантаження по селу);

 

Контроль за дотриманням режиму санітарно-захисних зон виробничих та сільськогосподарських підприємств. Впровадження сучасних систем опалення із застосуванням теплових установок (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси і т.ін). Вибір конструктивних та технологічних рішень систем опалення вирішується на стадії робочого проєктування з урахуванням норм охорони навколишнього середовища за результатами Оцінки впливу на довкілля.

Рекомендується реконструкція вулиць з улаштуванням твердого покриття та озелененням в межах червоних ліній.

Лабораторний контроль за станом атмосферного повітря під час експлуатації обєктів (проводиться власником).

 

Вода

 

Функціонування існуючих обєктів, кладовища та розміщення проєктних обєктів

 

1.Забруднення грунтових вод поверхневими стоками

Рекомендації щодо облаштування майданчиків для сміттєзбірних баків з твердим покриттям та огорожею; рекомендації щодо створення пунктів прийому небезпечних відходів для декількох населених пунктів (за межами села). Дотримання нормативних відстаней розміщення кладовища та житлової і громадської забудови.

Улаштування мереж централізованого водопостачання та каналізації.

Улаштування очисних споруд поверхневих стічних вод

1.Забруднення грунтових вод стоками у разі неякісного улаштування споруд чи їх виходу з ладу/наповнення

Контроль якості води в мережі.

Контроль за станом очисних споруд, регулярний огляд та ремонт.

Контроль якості грунтових вод.

Реконструкція дорожньо-транспортної мережі з розширенням та реконструкцією існуючих вулиць та доріг

1.Забруднення грунтових вод паливно-мастильними матеріалами

Реконструкцію та будівництво вулиць та доріг проводити згідно діючих відомчих норм.

Контроль за дотриманням норм, стандартів і правил під час виконання будівельних робіт.

Улаштування системи збору поверхневих стічних вод.

 

Грунти

 

Функціонування існуючих обєктів, кладовища та розміщення проєктних обєктів

 

1.Порушення природного стану грунтів під час будівництва  комунікацій, виконання інженерної підготовки території.

2.Забруднення від утворених ТПВ.

 

Улаштування мереж централізованої каналізації з загальносільськими очисними спорудами.

Улаштування сучасних локальних очисних споруд, що не допускають витік стічних вод у грунт.

Облаштування майданчиків для сміттєвих баків з твердим покриттям, огорожею.

Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням.

Лабораторний контроль за станом грунту.

Функціонування мереж централізованого водопостачання та каналізації

1.Порушення природного стану грунтів під час будівництва  комунікацій, виконання інженерної підготовки території.

2.Забруднення грунтових вод стоками у разі неякісного улаштування споруд чи їх виходу з ладу/наповнення

Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням.

Лабораторний контроль за станом грунту.

 

Контроль за станом інженерних мереж та споруд водопостачання та каналізації; загальносільських очисних споруд, регулярний огляд та ремонт.

Контроль якості грунтових вод.

Облаштування тимчасових автостоянок

1. Забруднення від утворених ТПВ.

2. Забруднення паливно-мастильними матеріалами

Рекомендації щодо облаштування майданчиків для сміттєвих баків з твердим покриттям, огорожею.

Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням.

Улаштування системи збору поверхневих стічних вод.

Лабораторний контроль за станом грунту.

 

Біорізноманіття

 

Функціонування існуючих обєктів, кладовища та розміщення проєктних обєктів

 

1.Скорочення площі ділянок природного рослинного покриву.

2.Збільшення антропогенного навантаження.

3.Збільшення акустичного та хімічного забруднення фауни.

4.Збільшення вібраційного, хімічного забруднення флори.

Контроль за кількістю зелених насаджень, що видаляються під час будівельних робіт.

Контроль за площею озеленення населеного пункту.

Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням.

Лабораторний контроль за станом атмосферного повітря, грунту

Облаштування тимчасових автостоянок

1.Хімічне, акустичне, вібраційне забруднення.

2.Забруднення від утворених ТПВ.

3. Забруднення паливно-мастильними матеріалами

Озеленення територій навколо обєктів транспорту.

Облаштування майданчиків для сміттєвих баків з твердим покриттям, огорожею.

Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням.

Улаштування системи збору поверхневих стічних вод.

Лабораторний контроль за станом атмосферного повітря, грунту.

 

Здоров’я населення

 

Функціонування існуючих обєктів, кладовища та розміщення проєктних обєктів,

 

1.Скорочення площі ділянок озеленення, природного рослинного покриву, і, відповідно, зменшення елементів фотосинтезу.

2.Викиди в атмосферне повітря автономних систем опалення та транспортними засобами (збільшення транспортного навантаження);

3. Акустичне забруднення

Контроль за дотриманням режиму санітарно-захисних зон виробничих та сільськогосподарських підприємств. Контроль за кількістю зелених насаджень, що видаляються під час будівельних робіт.

Контроль за площею озеленення земельних ділянок (під час видачі містобудівних умов та обмежень забудови об’єктів громадського призначення, будівельного паспорту для індивідуальних житлових будинків).

Розміщення значних зелених масивів на території населеного пункту (як компенсація забудованим).

Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням.

Лабораторний контроль за станом атмосферного повітря, грунту.

Облаштування тимчасових автостоянок, функціонування дорожньо-транспортної мережі

 

1.Хімічне, акустичне, вібраційне забруднення.

2.Забруднення від утворених ТПВ.

3. Забруднення вихлопними газами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озеленення територій навколо обєктів транспорту. З метою покращення умов для проживання населення, звітом надаються рекомендації щодо будівництва безшумового дорожнього покриття дороги. Крім цього пониження рівня шуму планується досягти архітектурно-планувальними прийомами:

•          ущільнення зеленої смуги з боку проїзної частини;

 

 

•          застосування шумозахисних конструкцій вікон.

Облаштування майданчиків для сміттєвих баків з твердим покриттям, огорожею.

Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням.

Улаштування системи збору поверхневих стічних вод.

Лабораторний контроль за станом атмосферного повітря, грунту.

Будівництво підземних кабелів електропостачання, мереж водопостачання

1.Електромагнітний вплив на людину, санітарний вплив

Встановлення охоронних зон для мереж. Дотримання охоронної зони водопроводу. Дотримання режиму першого поясу санітарної охорони споруд водопостачання.
Дотримання технології виробництва та режимів санітарно-захисної зони споруд очисної каналізації.
У разі облаштування септику – розміщувати  на нормативній відстані від будівель та споруд.

 

8) пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку: звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання: 

Пропозиції просимо подавати особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника до Великобудищанської сільської ради за адресою: 37320, Україна, Полтавська обл., Гадяцький район, с. Великі Будища, вул. Миру, 1, протягом 15 днів з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                                               Микола ШАБЛІЙ

 

 

 

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації «Генеральний план села Бобрик Великобудищанської сільської ради Миргородського району Полтавської області»

 

 

  1.   замовник: Великобудищанська сільська рада Миргородського району Полтавської області, 37320, Україна, Полтавська обл., Миргородський район, с. Великі Будища, вул. Миру, 1, тел. (05354) 5-61-42, e-mail: velbud.rada@ukr.net

     2) вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:

- вид документа державного планування – Генеральний план села Бобрик Великобудищанської сільської ради Миргородського району Полтавської області. У складі Генерального плану розробляється План зонування території.

Цілі документа:

Генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, що визначає принципові рішення розвитку, просторового планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Основними цілями просторового планування є створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку села, забезпечення екологічної і техногенної безпеки, збереження природної і культурної спадщини.

А також:

-  проведення аналізу сучасного стану забудови населеного пункту, соціально-економічної ситуації;

- розгляд перспективи розвитку села: визначення територій для розвитку житлового будівництва, рекреації;

- визначення пріоритетних напрямків розвитку села, його перспективної планувальної структури та функціонального зонування;

- визначення перспективної чисельності населення, об'ємів та структури житлового будівництва;

 

 

 

 

- визначення факторів, що формують загальний стан довкілля, надання містобудівних пропозицій щодо поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану, щодо вдосконалення транспортної та інженерної інфраструктури;

- визначення територій, що мають певні обмеження при їх використанні (природоохоронні, санітарно-гігієнічні, інженерно-будівельні та інші).

- уточнення планувальної структури, функціонального призначення та параметрів забудови населеного пункту;

- встановлення на відповідній території режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

- координація на відповідній території діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів;

- надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок.

Цілі ДДП щодо охорони довкілля:

Цілі

Засіб

Результат

Примітка

Провести аналіз існуючих джерел шкідливого впливу (визначити нормативні санітарно-захисні зони) та надати рекомендації щодо покращення ситуації.

 

 

Просторово-планувальним методом (аналіз розміщення джерел на території проєктування на основі топогеодезичних знімань);

Аналітичним – визначення СЗЗ за додатками 4,5 ДСП N 173 від 19.06.96

Зменшення кількості мешканців, що постійно перебувають в зонах шкідливого впливу небезпечних об’єктів виробничого та комунального призначення/

недопущення погіршення якості життя

Об’єктами, що мають обмеження у використанні на території с.Бобрик є: існуючі водонапірні башти зі свердловинами водопостачання; охоронні зони інженерних мереж. Також створюють негативний вплив сільськогосподарське не діюче підприємство .

Частина території перебуває в СЗЗ кладовища, яке передбачається перевести до закритого типу, проєктне кладовище розмістити на нормативній відстані від житлово-громадської забудови

Провести аналіз розміщення забудови в охоронних зонах інженерних мереж, надати рекомендації щодо покращення ситуації

 

Просторово-планувальним методом (аналіз розміщення мереж на території проєктування шляхом топогеодезичних знімань);

Аналітичним – визначення охоронних зон за відомчими нормами.

Винесення існуючих громадських та житлових будинків за межі охоронних та санітарно-захисних зон /або перенесення мережі

Забезпечення безпечної експлуатації інженерних мереж; запобігання негативного впливу на довкілля від виходу з ладу мереж

Встановлення режимів використання територій, що перебувають в межах охоронних та санітарно-захисних зонах

Проаналізувати стан відведення поверхневих вод з території планування та надати рекомендації щодо системи відведення поверхневих вод

Просторово-планувальним методом (визначення місць застоювання поверхневих стічних вод, місць пониження рельєфу території планування на основі даних топогеодезичних знімань).

Усунення місць застоювання поверхневих стічних вод на території планування

Водовідведення поверхневих вод відбувається по існуючому рельєфу.

Провести аналіз водопостачання та каналізування населеного пункту та надати рекомендації щодо системи водопостачання та відведення по території планування на розрахунковий період з урахуванням проєктної кількості мешканців села, потреб об’єктів громадського призначення

Просторово-планувальним методом (визначення місць розташування джерел водопостачання, об’єктів каналізування (їх тип) на основі даних топогеодезичних знімань)

Покращення санітарної ситуації села щодо якості питної води; захист питної води від просочування поверхневих вод до джерел водопостачання.

Поліпшення якості питної води та водо­забезпечення споживачів

Передбачається підключення до централізованого водопостачання існуючих та проєктних об’єктів.

Водовідведення проєктне – централізованими мережами на проєктні загальносільські очисні споруди.

Визначити території зі складними інженерно-геологічними умовами та надати рекомендації щодо освоєння таких ділянок

Просторово-планувальним методом на основі даних топогеодезичних знімань.

 

Забезпечення нормального санітарного стану території.

Проєктом проаналізовано існуючий ухил території та визначено, що територія села переважно рівнинна з незначними западинами.

 

Визначити території з рекреаційно-туристичним потенціалом, території ПЗФ

Просторово-планувальним методом (визначення озеленених  територій на основі даних топогеодезичних знімань.

Розвиток рекреаційної галузі населеного пункту. Забезпечення нормативного рівня озеленення ділянки

Територія села та навколишнє оточення сприяє для розвитку рекреаційно-туристичної галузі. На території села є пам’ятки історії  місцевого значення - Братська могила, Меморіальний комплекс пам’ятний знак полеглим воїнам односельчанам.  Покровська церква . В селі знаходиться памятка архітектури державного значення, Садибний будинок Масюкова,         що можуть стати об’єктом туризму. На території села ПЗФ немає; зон охоронюваного ландшафту немає). Населений пункт має значний    рекреаційний потенціал. Рівень озеленення території населеного пункту – 40%.

Проаналізувати та розробити заходи із покращення ситуації поводження з ТПВ по території планування

Аналітичним методом, за даними міської ради. Формування ефективної системи управління твердими побутовими відходами

Очищення території планування

 

Покращення санітарного стану території планування

Проєктом надано рекомендації щодо встановлення майданчиків для сміттєвих баків для роздільної системи збору ТПВ з подальшим вивезенням спеціалізованою організацією до місця складування (паспортизованого місця видалення ТПВ) шляхом вивезення спецавтомобілями

 

При розробленні генерального плану території враховуються:

- діюча законодавча та нормативна база;

- Схема планування території Полтавської області, розроблена ДП УДНДІПМ ДІПРОМІСТО.

- інформація даних земельного кадастру.

 

зв’язок з іншими документами державного планування:

Екологічна безпека територій передбачає дотримання встановлених природоохоронним законодавством вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, збереження та раціонального використання природних ресурсів, санітарно-гігієнічних вимог щодо охорони здоров'я людини, здійснення заходів для нейтралізації, утилізації, знищення або переробки всіх шкідливих речовин і відходів.

Передбачені заходи з охорони водного басейну відповідно до вимог Водного Кодексу України (дотримання режиму першого поясу санітарної охорони споруд водопостачання.
контроль за станом водних об’єктів та режиму використання прибережних захисних смуг), Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» (в проєкті зазначено, що якість питної води підземних вод горизонтів, що експлуатуються, повинна відповідати ДСанПіН 383-96 “Вода питна”), ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.04.2013 №133 (проєктом враховані вимоги щодо проєктування зовнішніх мереж водопостачання та вказана рекомендація щодо будівництва таких об’єктів), ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», затвердженого наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.04.2013 №134 та від 28.08.2013 №410 (проєктом враховані вимоги щодо проєктування зовнішніх мереж каналізації та вказана рекомендація щодо будівництва таких об’єктів). Передбачається стримування процесу зростання середньої глобальної температури атмосфери Землі, визначеного Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату, Кіотським протоколом до неї, Паризькою кліматичною угодою, а на національному рівні - Концепцією реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 932-р.

Також під час проєктування використовуються: ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій; ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»; ДБН Б.2.2-5:2011«Благоустрій територій»; Закон України «Про основи містобудування»; Кодекс України про надра, Земельний кодекс України; Закон України «Про охорону земель»; Закон України «Про охорону атмосферного повітря»; Закон України «Про природно-заповідний фонд»; Про екологічну мережу України»; «Про рослинний світ»; «Про тваринний світ»; Закон України «Про відходи»; положення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030року.

Склад проєкту Генерального плану села Бобрик Великобудищанської сільської ради Миргородського району Полтавської області відповідає вимогам ДБН Б.1.1-15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту.

В процесі стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації необхідно розглянути та проаналізовати документи, що містять екологічні цілі, а також заходи і завдання у сфері охорони здоров'я Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»; Рішення 17 сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 14.07.2017р., яким затверджено «Комплексну програму поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області на 2017-2021 роки».

Аналіз відповідності завдань генплану села цілям екологічної політики та соціально-економічного розвитку на національному та регіональному рівнях викладено в табл. 1.

 

Таблиця 1. відповідності завдань генерального плану цілям екологічної політики на національному і регіональному рівнях

Цілі, викладені в національних документах

стратегічного

планування

Цілі програм в сфері охорони довкілля та

економічно- соціального розвитку на регіональному рівні

 

 

Завдання, викладені в проєкті

містобудівної документації

1

2

3

Атмосферне повітря

Зменшення викидів

забруднюючих

речовин (ЗР) до 2030 р на 22,5 % і парникових газів на 60 % (базовий рік – 2015)., у т.ч.:

  • викиди ЗР від стаціонарних джерел, умовно  приведені до оксиду вуглецю з урахуванням відносної агресивності основних забруднювачі, знизити до 85 %;
  • викиди ЗР від пересувних джерел, умовно приведені до оксиду вуглецю з урахуванням відносної агресивності основних забруднювачів, знизити до 70 %.

Сприяння суб’єктом господарювання у виконанні вимог природоохоронного законодавства, реалізації діяльності щодо навантаження на довкілля, а також виконанні контролюючих функцій

Зменшення викидів ЗР шляхом оптимізації схеми дорожнього руху, озеленення територій, зокрема, прилеглих до проїзних частин вулиць, тротуарів, зон відпочинку.

Надаються рекомендації щодо використання сучасних технологій у виробничих процесах, в системах опалення, використання альтернативних джерел енергії, застосування альтернативних видів пального для автотранспорту, облаштування велодоріжок та велостоянок.

Водні ресурси

Запобігання забрудненню водних ресурсів

Охорона та раціональне використання водних ресурсів та земель водного фонду.

1.Каналізування передбачено на загальносільські очисні споруди.

2.Передбачено улаштування відкритої системи збору поверхневих стічних вод до локальних очисних споруд (піско- та жироуловлювачів).

3. Дотримання режиму першого поясу санітарної охорони споруд водопостачання.
4. Встановлення прибережних захисних смуг.

1.Охорона земель і грунтів.

2.Вміст ЗР у грунті.

Контроль за вмістом ЗР у грунті

1.Благоустрій та озеленення територій. 

2. Улаштування твердо.го покриття всіх запроєктованих вулиць.

3.Організація відведення поверхневих стічних вод

Відходи

1.Управління відходами та ресурсами, повернення у господарський обіг ресурсоцінних матеріалів.

2.Частка відходів, що захоронюються, до 2030р. зменшити до 35 % (базовий рік- 2015)

Раціональне використання та зберігання відходів виробництва та побутових відходів;

вдосконалення системи санітарної очистки території шляхом налагодження своєчасного збору та знешкодження ТВП;  удосконалення системи роздільного збирання, сортування та утилізації сміття

Рекомендується розробка системи санітарної очистки території шляхом налагодження своєчасного збору та знешкодження ТПВ;  удосконалення системи роздільного збирання, сортування та утилізації сміття;  запровадження в дію обласної/регіональної Програми поводження з ТПВ; надаються рекомендації щодо розроблення схеми санітарної очистки населеного пункту; облаштування майданчиків для розміщення сміттєзбирних контейнерів.

Здоров’я населення

Покращених умов санітарії населених місць

Покращення санітарних умов населених пунктів; модернізація закладів охорони здоров’я

Забезпечення населення села якісною питною водою централізованого водопостачання; забезпечення системи раціонального водовідведення та очистки поверхневого стоку з території населеного пункту (з урахуванням інженерно-геологічних факторів тощо).

Забезпечення проєктних об’єктів локальними очисними спорудами каналізації до того часу, коли буде побудована централізована каналізація. Функціонування ФАПу.

Контроль за станом грунтів та води на території житлової забудови, що перебуває в межах СЗЗ.

Цілі документу державного планування – проекту «Генеральний план села Бобрик Великобудищанської сільської ради Миргородського району Полтавської області» Схеми планування території Полтавської області.

Отже, вищезазначені завдання відповідають екологічним цілям, встановленим на національному та peгioнальному рівнях. ДДП враховує їх i пропонує комплекс заходів, спрямованих на їх виконання.

3) якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

На території планування є види діяльності, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів) згідно частини 2 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” - на території населеного пункту є свердловина з водонапірною баштою для потреб підприємства, що розташована на території господарського двору (у разі реконструкції свердловини, такий вид діяльності буде належати до другої категорії об’єктів, що потребують ОВД). Також проєктом передбачається централізоване водопостачання від проєктної сверловини господарсько-питного водопостачання, суміщеного з протипожежним (належить до другої категорії об’єктів, що потребують ОВД).

Село Бобрик електрифіковане, газифіковане, телефонізоване та з мережею водопостачання. Відведення поверхневих вод з населеного пункту передбачається відкритою системою згідно рішень вертикального планування з необхідними ухилами для того, щоб не допускати застоювання поверхневих вод з визначенням місця пониження рельєфу, де пропонується розмістити очисні споруди (піско- та жироуловлювач). Вода після очищення вивозиться асенізаційною машиною за окремим договором з комунальним підприємством чи іншою організацією. Частина води з резервуару випаровується.

Централізовані мережі теплопостачання відсутні. Передбачається індивідуальне на твердому паливі або за допомогою електрокотлів чи газу

Збір твердих побутових відходів не організований, утилізація рідких органічних відходів відбувається компостуванням на власних ділянках мешканців села. Проєктом надано рекомендації щодо встановлення майданчиків для сміттєвих баків для роздільної системи збору ТПВ з подальшим вивезенням спеціалізованою організацією до місця складування (паспортизованого місця видалення ТПВ) шляхом вивезення спецавтомобілями. Шкідливих відходів немає.

 

4) ймовірні наслідки:  

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

- на території планування відсутні організовані місця видалення та утилізації побутових відходів; джерелом негативного впливу на атмосферне повітря та грунти можуть бути існуюче та проєктне кладовище; існуючі виробничі об’єкти (проєктом генерального плану встановлюються нормативні санітарно-захисні зони, за умови дотримання діючих норм негативного впливу на житлову забудову не буде); проєктні виробничі об’єкти (але ці підприємства повинні бути IV-V класу санітарної класифікації та розташовуватися на нормативній відстані від житлової забудови; тобто негативного впливу не повинно бути); позитивні наслідки, що зменшують викиди та збільшують поглинання ПГ -  озеленення територій СЗЗ, навколо об’єктів транспорту; загальний рівень озеленення села є та залишиться в рамках нормативного;

- в період будівництва об’єктів та в процесі експлуатації вплив на підземні води – тимчасовий. Проєктом передбачається централізоване водопостачання існуючих та проєктних будівель та споруд від проєктної свердловини з водонапірною баштою та будівництво водопровідної мережі в місцях, де її немає; передбачається каналізування населеного пункту централізованими мережами на проєктні загальносільські очисні споруди;

- порушення (руйнування) ґрунтів під час нового будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників - вітру, дощових потоків, тощо;

- даних щодо акустичного впливу, вібраційного впливу, зони забруднення повітря пилом від вулиць немає;

- на соціальне середовище – вплив позитивний, оскільки проєктом передбачається упорядкування території населеного пункту, визначення режимів використання окремих зон села, будівництво об’єктів обслуговування і, відповідно, покращення рівня життя населення.

б) для територій з природоохоронним статусом: негативний вплив відсутній. Об’єкти та території природно-заповідного фонду в проєктних межах села відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: транскордонний вплив відсутній.

 

5) виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Альтернативою є розміщення на території вибір планувального рішення, що робить наголос на виробничу сферу з розміщенням в основному виробничих об’єктів, без розміщення об’єктів соціальної інфраструктури, житла та значних територій рекреаційного призначення. Це призведе до створення нових робочих місць та покращення економічної ситуації населеного пункту. Але знизить реалізацію державних та регіональних програм щодо забезпечення громадян житлом та землями особистого селянського господарства; знизить рекреаційний потенціал території. Об’єкти виробничого призначення можуть спричинити негативний вплив на довкілля за умови порушення діючого законодавства та нормативної бази. Також передбачається розглянути «нульовий сценарій», без впровадження проєктних змін. У разі незатвердження документа державного планування (“нульовий варіант”), та відмови від реалізації запланованих заходів з упорядкування забудови села та будівництва нових об’єктів, призведе до неможливості покращити ситуацію в забезпеченні населеного пункту житловою площею та об’єктами соціального призначення. Цей сценарій може розумітися як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля.

-атмосферне повітря - якість атмосферного повітря може погіршуватися від викидів сільськогосподарських підприємств, у разі недотримання технології виробництва, систем опалення та додаткового автотранспорту, несвоєчасної реконструкція житлових вулиць;

-водні ресурси, грунти - не реалізація проєктних рішень щодо каналізування сучасними спорудами каналізації проєктних об’єктів може супроводжуватись ризиками забруднення грунтів та грунтових вод; використання вигрібів (насьогодні) може призвести до забруднення грунтових вод та отруєння біоорганізмів, людини;

-стан здоров’я населення - наявні дані захворюваності населення серед усіх вікових груп, свідчать про частоту захворювань органів дихання серед усіх груп хвороб, що свідчить про більш ймовірний вплив стану атмосферного повітря на здоров’я людини; також загрозу несуть сільськогосподарські підприємства, збільшення транспортного навантаження та наявність заболочених територій на території села; необхідні щорічні заходи з розчищення водойм, відсутність цієї діяльності призведе до заболочення території, обміління та замулення водойм;

-бiорізноманіття - усі вищеописані фактори можуть сприяти негативному впливу на біорізноманніття.

-клімат - усі вищеописані фактори можуть сприяти негативному впливу на клімат.

 

6) дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки: перевірка матеріалів містобудівної документації та у її складі розділу “Охорона навколишнього природного середовища” на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі. Для розробки CEO передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та проєктованого об’єкта, які можуть мати значний вплив на довкілля (у разі наявності). Дослідження щодо якості води, грунту власниками та користувачами ділянок повинні проводитись постійно, під час експлуатації об’єкту. Збір та аналіз екологічних даних по території населеного пункту. Для цього необхідно керуючись принципами місцевого самоврядування зобов’язати всіх суб'єктів господарювання в межах села надати інформацію про: кількість та місце розташування стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; межі санітарно-захисних зон шкідливих об’єктів села; перевірка дотримання граничнодопустимих викидів (ГДВ); об'єм утворення відходів, наявність місць видалення відходів (МBB) та об'єм накопичення відходів; об’єм скидів стічних вод та їх відповідність встановленим граничнодопустимим скидам (ГДО).

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки довкілля. А також дати прогноз впливу на довкілля, виходячи із особливостей планованої діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Надати рекомендації щодо комплексу заходів, спрямованих на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення видів господарської діяльності, можливість ведення яких передбачена містобудівною документацією.

Вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з територією планування, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища, за матеріалами регіональної доповіді (на подальших стадіях проєктування).

Повідомити громадськість про ефективність проєкту і можливі екологічні наслідки.

Спосіб стратегічної екологічної оцінки – інтегрована в процес розробки ДДП.

Метод, який застосовувався під час СЕО – SWOT – аналіз; цільовий аналіз. Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність проєкту генерального плану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування, що встановлені на місцевому та регіональному рівнях.

 

7) заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при реалізації генерального плану доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Необхідно організувати моніторинг стану довкілля, використання земельних ділянок згідно функціонального призначення, передбаченого містобудівною документацією.

Заходи щодо покращення ситуації за компонентами середовища:

Проєктне рішення

(з потенційним негативним впливом)

Потенційний

кумулятивний вплив

Запропонований захід з помякшення впливу

 

Атмосферне повітря

 

Розміщення проєктних обєктів, функціонування існуючих обєктів

 

1.Збільшення щільності забудови села;

 

2.Викиди в атмосферне повітря автономних систем опалення та транспортними засобами (збільшення транспортного навантаження по селу);

 

Контроль за дотриманням режиму санітарно-захисних зон виробничих та сільськогосподарських підприємств. Впровадження сучасних систем опалення із застосуванням теплових установок (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси і т.ін). Вибір конструктивних та технологічних рішень систем опалення вирішується на стадії робочого проєктування з урахуванням норм охорони навколишнього середовища за результатами Оцінки впливу на довкілля.

Рекомендується реконструкція вулиць з улаштуванням твердого покриття та озелененням в межах червоних ліній.

Лабораторний контроль за станом атмосферного повітря під час експлуатації обєктів (проводиться власником).

 

Вода

 

Функціонування існуючих обєктів, кладовища та розміщення проєктних обєктів

 

1.Забруднення грунтових вод поверхневими стоками

Рекомендації щодо облаштування майданчиків для сміттєзбірних баків з твердим покриттям та огорожею; рекомендації щодо створення пунктів прийому небезпечних відходів для декількох населених пунктів (за межами села). Дотримання нормативних відстаней розміщення кладовища та житлової і громадської забудови.

Улаштування мереж централізованого водопостачання та каналізації.

Улаштування очисних споруд поверхневих стічних вод

1.Забруднення грунтових вод стоками у разі неякісного улаштування споруд чи їх виходу з ладу/наповнення

Контроль якості води в мережі.

Контроль за станом очисних споруд, регулярний огляд та ремонт.

Контроль якості грунтових вод.

Реконструкція дорожньо-транспортної мережі з розширенням та реконструкцією існуючих вулиць та доріг

1.Забруднення грунтових вод паливно-мастильними матеріалами

Реконструкцію та будівництво вулиць та доріг проводити згідно діючих відомчих норм.

Контроль за дотриманням норм, стандартів і правил під час виконання будівельних робіт.

Улаштування системи збору поверхневих стічних вод.

 

Грунти

 

Функціонування існуючих обєктів, кладовища та розміщення проєктних обєктів

 

1.Порушення природного стану грунтів під час будівництва  комунікацій, виконання інженерної підготовки території.

2.Забруднення від утворених ТПВ.

 

Улаштування мереж централізованої каналізації з загальносільськими очисними спорудами.

Улаштування сучасних локальних очисних споруд, що не допускають витік стічних вод у грунт.

Облаштування майданчиків для сміттєвих баків з твердим покриттям, огорожею.

Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням.

Лабораторний контроль за станом грунту.

Функціонування мереж централізованого водопостачання та каналізації

1.Порушення природного стану грунтів під час будівництва  комунікацій, виконання інженерної підготовки території.

2.Забруднення грунтових вод стоками у разі неякісного улаштування споруд чи їх виходу з ладу/наповнення

Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням.

Лабораторний контроль за станом грунту.

 

Контроль за станом інженерних мереж та споруд водопостачання та каналізації; загальносільських очисних споруд, регулярний огляд та ремонт.

Контроль якості грунтових вод.

Облаштування тимчасових автостоянок

1. Забруднення від утворених ТПВ.

2. Забруднення паливно-мастильними матеріалами

Рекомендації щодо облаштування майданчиків для сміттєвих баків з твердим покриттям, огорожею.

Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням.

Улаштування системи збору поверхневих стічних вод.

Лабораторний контроль за станом грунту.

 

Біорізноманіття

 

Функціонування існуючих обєктів, кладовища та розміщення проєктних обєктів

 

1.Скорочення площі ділянок природного рослинного покриву.

2.Збільшення антропогенного навантаження.

3.Збільшення акустичного та хімічного забруднення фауни.

4.Збільшення вібраційного, хімічного забруднення флори.

Контроль за кількістю зелених насаджень, що видаляються під час будівельних робіт.

Контроль за площею озеленення населеного пункту.

Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням.

Лабораторний контроль за станом атмосферного повітря, грунту

Облаштування тимчасових автостоянок

1.Хімічне, акустичне, вібраційне забруднення.

2.Забруднення від утворених ТПВ.

3. Забруднення паливно-мастильними матеріалами

Озеленення територій навколо обєктів транспорту.

Облаштування майданчиків для сміттєвих баків з твердим покриттям, огорожею.

Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням.

Улаштування системи збору поверхневих стічних вод.

Лабораторний контроль за станом атмосферного повітря, грунту.

 

Здоров’я населення

 

Функціонування існуючих обєктів, кладовища та розміщення проєктних обєктів,

 

1.Скорочення площі ділянок озеленення, природного рослинного покриву, і, відповідно, зменшення елементів фотосинтезу.

2.Викиди в атмосферне повітря автономних систем опалення та транспортними засобами (збільшення транспортного навантаження);

3. Акустичне забруднення

Контроль за дотриманням режиму санітарно-захисних зон виробничих та сільськогосподарських підприємств. Контроль за кількістю зелених насаджень, що видаляються під час будівельних робіт.

Контроль за площею озеленення земельних ділянок (під час видачі містобудівних умов та обмежень забудови об’єктів громадського призначення, будівельного паспорту для індивідуальних житлових будинків).

Розміщення значних зелених масивів на території населеного пункту (як компенсація забудованим).

Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням.

Лабораторний контроль за станом атмосферного повітря, грунту.

Облаштування тимчасових автостоянок, функціонування дорожньо-транспортної мережі

 

1.Хімічне, акустичне, вібраційне забруднення.

2.Забруднення від утворених ТПВ.

3. Забруднення вихлопними газами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озеленення територій навколо обєктів транспорту. З метою покращення умов для проживання населення, звітом надаються рекомендації щодо будівництва безшумового дорожнього покриття дороги. Крім цього пониження рівня шуму планується досягти архітектурно-планувальними прийомами:

•          ущільнення зеленої смуги з боку проїзної частини;

 

 

•          застосування шумозахисних конструкцій вікон.

Облаштування майданчиків для сміттєвих баків з твердим покриттям, огорожею.

Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням.

Улаштування системи збору поверхневих стічних вод.

Лабораторний контроль за станом атмосферного повітря, грунту.

Будівництво підземних кабелів електропостачання, мереж водопостачання

1.Електромагнітний вплив на людину, санітарний вплив

Встановлення охоронних зон для мереж. Дотримання охоронної зони водопроводу. Дотримання режиму першого поясу санітарної охорони споруд водопостачання.
Дотримання технології виробництва та режимів санітарно-захисної зони споруд очисної каналізації.
У разі облаштування септику – розміщувати  на нормативній відстані від будівель та споруд.

 

8) пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку: звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання: 

Пропозиції просимо подавати особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника до Великобудищанської сільської ради за адресою: 37320, Україна, Полтавська обл., Гадяцький район, с. Великі Будища, вул. Миру, 1, протягом 15 днів з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                                               Микола ШАБЛІЙ

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь